Diversystem

Диверсистем предлага продукти на Diversey специализирани в почистването и поддръжката на мембраните в инсталации за микрофилтрация, ултрафилтрация, нанофилтрация и обратна осмоза. Нашите продукти се препоръчват от производителите на мембрани и технологично оборудване.   Продуктите от серията Divos се характеризират  с иновативен състав и високо съдържание на активни вещества,  което позволява прилагането им в ниски концентрации и температури.   Това води не само до оптимизиране на преките разходи за почистване, но и до значително удължаване на живота на мембраните и по-малко замърсяване на отпадъчни води.

Divos 2

Киселинен препарат против калциране на UF, NF и RO мембрани

 • Може да се използва за отстраняване на протеинови и калциеви натрупвания в хранително-вкусовата промишленост
 • Много ефективен за отстраняване на млечен камък

Опаковка:

 

Divos 80-2

Ензимна добавка/Почистващ препарат за всички UFмембраби

 • Използва се в комбинация с други Дивос продукти, в зависимост от типа на мембраната и степента на замърсяване
 • Подходящ за приложение в млекопреработвателната и фармацевтичната промишленост
 • Много ефективен при отстраняване на протеини от неустойчиви на хлор мембрани в млекопреработвателната промишленост
 • В комбинация с Divos 80-5, се използва за отстраняване на протеини от RO мембрани, устойчиви на целулозен ацетат с ниско рН , в млекопреработвателната и фармацевтичната промишленост

Опаковка: 20л.

 

Divos 90

Стабилизиращ почистващ препарат за всички мембранни системи

 • Повишава ефикасността на почистването, подобрява производителността и качеството на крайния продукт
 • Може да бъде използван в комбинация с Дивос 80-2 или Дивос 80- 6, за да подобри отстраняването на протеиновите замърсявания,да увеличи потока на водата и ефикасността при почистването
 • Може да бъде използван вхранително-вкусовата и питейната промишленост при RO мембрани, толерантни към ниско рН където органични и неорганични замърсявания са проблем, възстановява потока на водата и оптимизира производствения капацитет.
 • Безопасен за употреба върху неръждаема стомана

Опаковка: 26.4 кг.

 

Divos ADD3

Пенообразуваща течна добавка на базата на повърхностно активни вещества за отстраняване на мазнини, протеини и други органични замърсявания от всички видовемембрани в хранително-вкусовата, питейната и млекопрерабователната промишлености

 • Тестван върху типове UF, NFи ROмембрани и одобрен за използуване от основните OEM.
 • Високо ефективен в комбинация с други Divos продукти за отстаняване на мазнини и органични замърсявания от мембраните в хранително вкусовата, питейната и млекопреработвателната промишлености, увеличава ефикасността на почистването, намалява времето за почистване и повишава производствения капацитет
 • Високо ефективен с Divos 110 за MF мембрани , устойчиви на хлор и висока температура UF мембрани, за подобряване на почистването и възстановяване на водните потоци
 • Устойчив е на хлор, което подобрява действието на другите Divos продукти

Опаковка: 20,4 кг.

 

Няма продукти за поръчка