Млекопреработващи предприятия

Knowhow хигиенните решения на Sealed Air делението на Diversey включват и процесите за обработка и опаковка на храни и напитки, включително и в млекопреработването.