Обработка на вода

При обработката на вода е от изключително значение да бъдат спазени всички изисквания за хигиена. Нашият дългогодишен опит и доволни клиенти свидетелстват за високия професионализъм и коректност на Диверсистем.