Обществени заведения и училища

Продуктите ни за oбществени заведения и училища включват грижа за личната хигиена, както и за основното почистване и дезинфекция на подовите настилки, повърхностите в контакт с кожата (чинове, играчки и др.), санитарните и сервизните помещения.