Предприятия за алкохолни напитки и пивовари

Диверсистем осигурява не само чистота и качество на произвежданите алкохолни напитки, но също така и широка гама от експертни услуги за увеличаване на производителността и рентабилността на производството. Резултатът е здравословен и вкусен продукт, както и намалена консумация на вода, енергия и по-ниски екологични въздействия.