Селско стопанство и първично млекопроизводство

Ние подпомагаме постигането на максимална хигиена и високи стандарти в животновъдството. Нашите продукти гарантират безопасна експлоатация на фермите.

Основната цел на Diversey в първичното млекопроизводство е предотвратяването на развитие на микроорганизми при добиване на суровото мляко, за да може производителите да гарантират най-високо качество на тази суровина.

Хигиенните и инженерни решения, които предлагаме в сектора на селското стопанство и първичното млекопроизводство се отличват с изключително качесто и грижа за чувствителната природа на млякото.