Търговски вериги

Диверсистем Ви помага да добиете търговския облик, който да Ви открои от конкуренцията.


Ние знаем, че за търговските вериги едно от най-отличителните качества е външният вид, поради което хигиената е изключително важна. Усмихнатият и услужлив персонал, добре заредените рафтове, чистотата на магазина са едни от нещата, които карат клиента да предпочете Вас пред останалите.
Ние предлагаме широка гама от продукти и съоръжения за почистване и хигиена на търговските площи – от общите до сервизните, за личната хигиена и за безопасността на персонала. Препаратите на Diversey съчетават иконимичност и висока ефективност за постигане на оптимални резултати и качество. Ние предлагаме също така обучение на персонала, поддръжка и сервиз, спестявайки Ви време и пари.
Нашите продукти са насочени в почистването на целия магазин, като включват грижа за подовите настилки, рафтовете, помещенията за подготовка на храни, тоалетните, сервизните помещения, основно почистване и дезинфекция на обекта.