Почистване на мембрани

Диверсистем предлага продукти на Diversey, специализирани в почистването и поддръжката на мембраните в инсталации за микрофилтрация, ултрафилтрация, нанофилтрация и обратна осмоза. Нашите продукти се препоръчват от производителите на мембрани и технологично оборудване. Продуктите от серията Divos се характеризират с иновативен състав и високо съдържание на активни вещества, което позволява прилагането им в ниски концентрации, температури и по-къси времена на циркулация. Това води не само до оптимизиране на преките разходи за почистване, но и до значително удължаване на живота на мембраните и по-малко замърсяване на отпадните води.

Divos A1

Киселинен препарат без фосфор за отстраняване на варовик от всички видове мембрани

• Високоефективен при отстраняване на неорганични отлагания от мембрани, увеличавайки скоростта на преминаване на пермеата и връщането на водните потоци към първоначалните стойности

• Използването му при мембрани, където млечният камък е проблем, увеличава обема на преминалия пермеат, възстановява дебита на водата и поддържа оптимален капацитет на производството

• Високоефективен при премахване на неорганични отлагания и млечен камък при нива на рН 1.8-2.0, предотвратявайки увреждането на мембраните

•Удължава живота на мембраните

 

Опаковка:

 

25 / 250 / 1200 кг

Divos 80-2

Ензимна добавка/Почистващ препарат за всички MF, UF, NF и RO мембрани

• Използва се в комбинация с други Дивос продукти, в зависимост от типа на мембраната и степента на замърсяване

• Подходящ за приложение в млекопреработвателната промишленост

• Много ефективен при отстраняване на протеини от неустойчиви на хлор мембрани в млекопреработвателната промишленост

Опаковка:

21 / 210 кг

Divos 90

Стабилизиращ почистващ препарат за всички мембранни системи

• Повишава ефикасността на почистването, подобрява производителността и качеството на крайния продукт

• Може да бъде използван в комбинация с Дивос 80-2 или Дивос 80-6, за да подобри отстраняването на протеиновите замърсявания, да увеличи потока на водата и ефикасността при почистването

• Може да бъде използван в хранително-вкусовата и питейната промишленост при RO мембрани, толерантни към ниско рН където органични и неорганични замърсявания са проблем, възстановява потока на водата и оптимизира производствения капацитет.

• Безопасен за употреба върху неръждаема стомана

Опаковка:

26 кг

Divos 116

Средно алкален почистващ препарат за NF и RО мембрани 

• Тестван върху всички типове RO и NF мембрани за високо рН и температури и одобрен за използване от основните производители на оборудване

• Силно ефективен в отстраняването на органични и неорганични замърсявания, осигурявайки висока производствена ефективност

• Използван в комбинация с Дивос 80-2 при проблемни RO&NF увеличава почистващата ефективност

• Използва се в ХВП, където има проблем с органични и неорганични замърсявания, възстановява водните потоци и поддържа оптимизиран капацитета на производство

• Доставя високоефективно почистване при отлично съотношение цена/качество

Опаковка:

24 / 240 кг