Фармацевтична и козметична индустрия

За удовлетворяване специфичните нужди при производството на фармацефтични и козметични продукти, Диверсистем предлага широк спектър от препарати за почистване и дезинфекция, покриващи високите стандарти в тези индустрии. Те са произведени при специални, изключително чисти производствени условия от Diversey и са с дълготрайна формула.

ClearKlens NTC

Алкален непенлив препарат за ЦИС във фармацията

• Слабо пенлив, подобрява почистващата ефективност.

• Без EDTA

• Високоефективен при премахването на покрития, обвивки, почистване на резервоари за ваксина и др.

• Толерантен към твърда вода, предпазва оборудването от натрупване на варовик.

• Подходящ за ЦИС при условия на висока турбулентност, подобрявайки ефикасността на процеса.

• Подходящ за автоматично дозиране и контрол чрез измерване на проводимост, системно осигурявайки необходимото количество продукт.

Опаковка:

24 кг / 240 кг

ClearKlens Eco

Киселинен нископелнлив препарат за ЦИС във фармацията

• Високоефективен при отстраняване на депа от органични и неорганични замърсявания, като по този начин се подобрява качеството на почистване

• Ниското съдържание на фосфор и азот отговаря на екологичните изисквания на клиентите 

• Препаратът не се пени, което го прави подходящ за използване при условия на високо налягане и турбулентност

• Подходящ за автоматично дозиране и контрол чрез проводимостта  

Опаковка:

22 / 220 кг

ClearKlens Pro

Алкален почистващ препарат за ЦИС, щадящ меките метали

• Предоставя отлично почистване срещу широк спектър от мазнини и масла. Това го прави изключително универсален и ефикасен препарат

• Безопасен за меките метали

• Оставя повърхностите без корозия и удължава живота на оборудването

• Слабо пенлив при висока турбулентност, което улеснява изплакването

• Високоефективен при твърда вода, предотвратява натрупването на котлен камък

Опаковка:

20 кг