Нашите специалисти могат да изготвят за индивидуални проекти за ЦИС и оптимизиране на пералното стопанство. Изготвените от нас проекти стриктно спазват хигиенните норми и принципи на системата HACCP.